Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 
  • دوره های آموزشی تخصصی

  • خدمات مدیریت پروژه

اصول برنامه ریزی

آنچه شما را در اجراي برنامه پيروز مي كند، ايمان به هدفهايي است كه مي خواهيم به آنها دست يابيم. بسیاری از افراد، عوامل خارجی را در شکل‏ گیری شکست ها یا اشتباهات خود موثر می‏دانند، اما واقعیت چیز دیگری است. اگر منطقی فکر کنیم و بازخوردی از کارهایمان داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که در کجای مسیر اشتباه کرده ایم، چه زمانی جسارت به خرج نداده‏ایم ویا آنطور که باید برای انجام کار اراده نکرده‏ایم.

بخش مهمی از برنامه ریزی آن است که از خود بپرسیم: اگر با مشکلی که همواره از آن میترسم مواجه شوم، چه باید کنم؟ و اینکه: اگر برنامه و راه حلی که الان تعریف کردم جوابگو نبود، چه طرح و روش دیگری اختیار کنم تا جایگزین برنامه ی اول شود؟

آینده و اهدافی که در نظر گرفته ایم، تنها میتوانند تعیین کنندهی جهت حرکت ما به جلو باشد. اما فقط در زمان حال است که می توانیم گامی به سمت اهداف و آرزوهای خود برداریم. عمل و اقدام در این لحظه، آینده ی ما را رقم می زند. پس شایسته است که حال را دریابیم، قدر داشته هایمان را بدانیم و لذتی را که امروز می توانید ببریم را به فردا موکول نکنیم.

انسان بر خلاف حیوان در سه زمان گذشته، حال و آینده زندگی می کند. گذشته محل تجربه است، حال منزلگاه تصمیم گیری است، و آینده سکوی رشد و ارتقا، انسان با تجزیه و تحلیل رویدادهای گذشته، دست به برنامه ریزی زمان حال می زند و آینده را رقم می زند.

متخصصان برنامه ریزی معتقدند که نگرش انسان نسبت به آینده از سه زاویه متفاوت صورت مبیپذیرد: افق باز، افق دور و افق روشن.

افق باز ضامن مانور فکری آدمی نسبت به مسائل پیرامونی، دوری از اندیشه های محدود و برنامه های جزئی نگر است و باعث می شود در برابر معادلات زندگی، راه حل های مختلف را بررسی کنیم.

افق دور در نگرش آدمی، ضامن شفاف شدن ابهامات آینده است و تصمیمات آتی را رقم می زند.

 افراد دور اندیش در مقایسه با دیگران، تصویری شفاف تر در مسائل، رفتارها، عکس العمل، رویدادها دارند .

 

موارد پیشنهادی

construction-1

 

Respect To Customer

 

resume

 

Statistics-1